Love

Love  & regler

Diverse love


Det er vigtigt at du som medlem i foreningen gør dig bekendt med alle love og regler i foreningen. Du finder de nødvendige links herunder.


Hegnsloven

http://www.hegnsloven.dk/


Privatvejsloven

http://boligejer.dk/privatvejsloven/


http://vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/afg%C3%B8relser/Privatvejsloven/Sider/default.aspx 


Lokalplan i Stevns Kommune

http://kystvejen.org/Seneste%20nyt/Lokalplan%205-03.pdf

KONTAKT

Grundejerforening

Stolpegården

grundejerforening.stolpegaarden@yahoo.dk

  Tel: (+45) 42 15 46 45

Copyright © Grundejerforeningen stolpegården