Arealer

Vores fællesarealer består af:


1.               Stranden – her har vi blandt andet opsat bænke. Husk, at alle                    må være på stranden, men det er private strand.

                  Borde og bænke er til fri afbenyttelse, men skal altid stå oppe                    på det grønne areal.

                  Der er også her vi brænder bål af Sankt Hans aften


2.              Græsplænen er til brug ved ophold på stranden, husk at vise                      hensyn.


3.               Vejene og fortove står vi selv for renholdelse/ vedligeholdelse                    af. Husk vejene kun er brede og farbare ved vedligeholdelse.


4.              PAS ISÆR PÅ BØRN og kør langsomt på vejene. Vi har 15 km.                     hastighed.